Khách Sạn Giá Rẻ Đà Nẵng Gần Biển

BẢO CHÂU - Khách sạn giá rẻ Đà Nẵng gần biển

Lô 73 Pham Liêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
02363 886 077
Khách Sạn Giá Rẻ Đà Nẵng Gần Biển Khách Sạn Giá Rẻ Đà Nẵng Gần Biển

Liên hệ khách sạn Đà Nẵng gần biển giá rẻ Liên hệ khách sạn Đà Nẵng gần biển giá rẻ

Liên hệ khách sạn Đà Nẵng gần biển giá rẻ Công ty TNHH MTV Thân Thiện Nhân:

Lô 73 Pham Liêm, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

 02363.886 077 - 02363.886 078 - 0817.127.129

 baochauhotel.dn@gmail.com